7492 8330 // ungtoender@toender.dk

Værksteder

Motor- & metal værksted

Eleverne får muligheder for at udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille produkter med æstetisk og funktionel værdi.
Som elev på Motor- & metal værkstedet deltager du i det obligatoriske §17 Sikkerhedssvejse kursus.

På værkstedet kan eleverne tilegne sig ny viden og færdigheder om ”metaller” gennem smedning og designprocesser samt praktisk undervisning på værkstedet med primært metal.
På værkstedet lærer- og arbejder vi med forskellige køretøjer: personbiler, Go Karts og traktorer.
Eleverne oplever faget ved at lære og forstå samspillet mellem ide, tanke og handling frem til et færdigt produkt.

Undervisningen på Motor- & metal skal bidrage til at eleverne udvikler tillid til egne evner og muligheder, som kan kvalificere og inspirere eleverne i forbindelse med uddannelses- og jobvalg.
Der udstedes OCN beviser, som dokumentation for elevernes praktisk-faglige kundskaber.

Træværksted

Eleverne vil gennem den praktiske undervisning kunne udvikle og tilegne sig nye kompetencer. Eleverne vil i processen også kunne udvikle de sociale kompetencer gennem et tæt samarbejde med andre elever og undervisere.

Eleverne vil lære om sikkerhed på værkstedet i form af korrekt brug af værnemidler, sikkerhed i og omkring arbejdsområdet, samt korrekt brug af håndværktøj og maskiner. Der vil være en oplæring i brugen af håndværktøj og der vil efterfølgende  være mulighed for at arbejde med selvvalgte opgaver, hvor eleverne lærer at arbejde mere selvstændigt med f.eks. idéudvikling, konstruktionstegninger, modelopbygning, træsorter og overfladebehandling. Der vil være en gennemgående struktur på værkstedet, som eleven dagligt hjælper med at holde ved lige ved hjælp af fokus og koncentration i opgaverne, samt hjælpe til med den daglige rengøring.

Der arbejdes i praksis med de udvalgte eller selvvalgte opgaver, hvor udfordringer i forhold til opgaverne løses undervejs. Eleverne der arbejder med disse opgaver befinder sig på forskellige niveauer, og vil blive undervist på et niveau, hvor der er mulighed for yderligere udvikling af eksisterende- og nye kompetencer.

Der udstedes OCN beviser, som dokumentation for elevernes praktisk-faglige kundskaber.

Målgruppen for Motor- & metal værksted samt Træ værksted

Alle, som er tilknyttet dagundervisningen i Abild samt Tønder 10.

Personale

Medarbejderne er lærer-uddannede- og faguddannede suppleret med fagrelevante kurser.

Kontaktoplysninger

Har du brug for mere info om Motor- & metal værksted samt Træ værksted rettes henvendelse til:
Afdelingsleder Jesper Schmidt
Mobil: 40 18 08 19
Mail: jes@toender.dk