7492 8330 // ungtoender@toender.dk

Resultater og nøgletal

Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik indeholder følgende:

  • Elevtal
  • Elevfravær
  • Personale og økonomi
  • Elevtrivsel
  • Undervisningstimer

Du finder tallene for afdelingerne herunder:

Tønder Ungdomsskole

Tønder10