7492 8330 // ungtoender@toender.dk

STU

Formål med STU

STU står for ”Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”

$1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

 

Formålet med STU er hermed at udvikle den enkelte elevs ungdomsidentitet samt personlige kompetence, således at:

 • Elevens muligheder for en aktiv deltagelse i samfundslivet fremmes.
 • At eleverne i løbet af uddannelsen bevæger fokus fra ungdomsidentitet hen mod en begyndende voksenidentitet.
 • Elevens bolig, arbejds-, beskæftigelses- og fritidsmuligheder afprøves og afklares igennem uddannelsen.
 • STU tilbuddet tager udgangspunkt i den unges fremtidsønsker. Der er fokus på fremtidigt erhverv og der er derfor optil flere erhvervspraktikker i forbindelse med uddannelsen.

Ungdomsuddannelsen afsluttes, med en plan for den unge omhandlende beskæftigelse, anden uddannelse og bolig.
I Lov §564 kan man læse selve lovteksten.

 

Målgruppe

Unge der efter folkeskolens afslutning ikke kan tage en ordinær ungdomsuddannelse med støtte.
Uddannelsen skal være påbegyndt senest ved det 25 år.

Et STU tilbud er et tilbud, man skal visiteres til gennem kommunen. Et STU tilbud er som regel et tilbud der foregår over 3 år.

Samarbejdspartnere

 • UU
 • Forvaltning
 • SAS
 • B/U
 • Jobcenteret
 • Øvrige kommunale værksteder mm.

 

Kontaktoplysninger

Hvis man ønsker at høre mere om tilbuddet kan man kontakte:
Afdelingsleder Kira Persson
Mobil: 21316614
E-mail: kpers@toender.dk

 

Personale

I STU Tønder er der en kombination af lærer- og pædagog-uddannede medarbejdere, samt en række fagligt uddannede medarbejdere.
Personalet modtager løbende supervision både på et generelt niveau, men også på specifikke temaer og områder.
Vi bestræber os på at personalet får tilført ny viden og efteruddannes inden for de områder der er brug for, i forhold til målgruppe kompleksiteten.
Vi indgår i lokale, regionale og nationale netværk.

 

Tilbud i Abild

På STU tilbuddet kører vi uddannelsen gennem 4 forskellige spor. Sporene er etableret i forhold til den retning, den unge har ønske om at bevæge sig mod gennem uddannelsen.
Inden den unge påbegynder sit STU tilbud, inviteres der til opstartsmøde hvor sporene drøftes i forhold til hvilken retning den unge ønsker.

     

Der arbejdes ud fra mål der laves i samarbejde med den unge og UU-vejlederne. Der er løbende opfølgning på progressionerne med de mål der er sat, samt mulighed for løbende, at arbejde med nye mål.
Ud over de tilbud der er på sporene, er der også mulighed for fagfagligt undervisning, samt diverse temauger. Der er obligatorisk seksualvejledning.
En gang om ugen er det muligt at deltage på valgfag.
Der tilbydes bl.a.:

 • Knejtehold
 • Dart
 • Digitalt værksted
 • Fitness
 • Hestehold
 • Brætspil
 • Yoga
 • Nada
 • Kunst
 • Madlavning
 • Musik
  mm. efter ønsker og efterspørgsel.

 

Igennem uddannelsen er det muligt at tage OCN beviser.
Et OCN bevis er et papir, på de kompetencer den unge har opnået inden for flere forskellige områder. OCN beviset kan f.eks. bruges når den unge skal ud i erhvervspraktik, men er ligeledes også godt at kunne vise frem omkring fremtidig beskæftigelse. 

Ved afslutningen på STU tilbuddet modtager alle et kompetencebevis.
Afslutningen fejres med en dimission.