7492 8330 // ungtoender@toender.dk

Tønder10

- et år med mening

Et år, hvor du kan udvikle dig fagligt, personligt og socialt.

Tønder 10 er for dig, der gerne vil bruge et år på at blive afklaret og udvikle dig, så du kan starte på en ungdomsuddannelse.
På Tønder 10 indgår du i et nyt fællesskab med andre unge, hvor I sammen gennem undervisning og aktiviteter modnes og forbereder jer på et godt ungdoms- og kommende voksenliv.

Tønder10 er en del af Tønder Ungdomsskole.

Trivsel

Lærerne på Tønder10 har stort fokus på trivsel – både på den enkelte og på fællesskabet i klassen. Hvis en elev af en eller anden grund ikke trives optimalt, så kan man dels snakke med sin lærer, men vi har også en trivselspædagog, som man tage samtaler med uanset, om det handler om skolen eller fritiden.

Vi udarbejder løbende trivselsundersøgelser for at kunne lave de rette indsatser, så alle kan have det så godt som muligt.

Her kan du læse mere om vores Trivsels- og antimobbestrategi
Trivsel og antimobbestrategi.pdf

Undervisning og årets gang

Fag og værksteder

Dansk, matematik og engelsk  er obligatoriske fag i 10. kl.

Udover de obligatoriske fag kan du vælge mellem mange forskellige fag og værksteder. F.eks

 • Tysk
 • Fysik/kemi
 • Ekstra fag – matematik, dansk, engelsk
 • Trænerakademi
 • Metalværksted
 • Træværksted
 • Krea
 • Madværksted
 • Digitalt værksted
 • Idræt og bevægelse

Undervisningen på Tønder 10 veksler mellem almindelige skoleuger, brobygning, praktik, tværfaglige uger og fælles aktiviteter.

Ringetider

1.modul 08.00 – 09.30 (1. + 2. lektion)

2.modul 09.45 – 11.15 (3. + 4. lektion

3.modul 11.45 – 13.15 (5. + 6. lektion)

4.modul 13.30 – 15.00 (7. + 8. lektion)

Årshjul

Der udleveres ved skoleårets start et årshjul, hvor det fremgår hvornår følgende er placeret:

 • Brobygningsuger
 • Sociale arrangementer
 • Foredrag
 • Prøver
 • OSO – den obligatoriske selvvalgte opgave, som handler om elevens uddannelsesvalg efter 10.
 • Projekter
 • Ferieuger og -dage
 • Og meget mere

EUD 10

På Tønder10 kan du vælge EUD 10. Hvis du er usikker på, om en erhvervsuddannelse er noget for dig, eller du er i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, det skal være kan EUD10 være en hjælp til at blive afklaret. Områderne inden for erhvervsuddannelserne er følgende:

 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelse
 • Tenologi, byggeri og transport

Praktik

I forbindelse med at blive afklaret, profiterer nogle af vores elever af praktikforløb, som betyder, at man kan komme ud i forskellige virksomheder og institutioner for at få prøve et eller flere fag. Praktikforløbene aftales individuelt, så det kommer til at give mest mening for den enkelte elev.

Coop Crew

Hvis man tilmelder sig Coop crew, får man en ”mini-uddannelse” i en Fakta-butik.  Det løber over 6 uger og betyder, at den unge lærer nogle af de basale ting, som der er brug for, hvis man har et fritidsjob i en dagligvarebutik. Formålet med Coop Crew er at hjælpe unge til at få et fritidsjob. De unge udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer, som de også kan profitere af  i deres fortsatte skole- og uddannelsesforløb.

SOSU Crew

De unge kan vælge at deltage i forløbet SOSU Crew. I samarbejde med Richtens Plejecenter får de unge mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet. De deltager i seks moduler på plejecenteret, hvor de får grundviden om at arbejde med pleje og omsorg.
De unge udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer, som de også kan profitere af  i deres fortsatte skole- og uddannelsesforløb.

Kontaktinformation

Vi kan kontaktes på telefonnummer 7492 8399
Vores åbningstider er:
Mandag - torsdag fra klokken 07.45 - 14.00
Fredag fra klokken 07:45 - 13.15