7492 8330 // ungtoender@toender.dk

Tønder10

Tønder 10 - et år med mening

- et år, hvor du kan udvikle dig fagligt, personligt og socialt.

Tønder 10 er for dig, der gerne vil bruge et år på at blive afklaret og udvikle dig, så du kan starte på en ungdomsuddannelse. På Tønder 10 indgår du i et nyt fællesskab med andre unge, hvor I sammen gennem undervisning og aktiviteter modnes og forbereder jer på et godt ungdoms- og kommende voksenliv.

Tønder10 er en del af Tønder Ungdomsskole, og I kan derfor også altid kontakte vores hovednummer 7492 8330.

Aula

AULA er vores kommunikationsplatform. Det er her vi løbende orienterer jer, og her I kan komme i kontakt med os. For at komme på Aula, skal I anvende et UNI-login. Hvis forældre skal på Aula første gang, skal man bruge nem-id.

Røgfri skoletid

Røgfri skoletid betyder, at eleverne ikke må ryge i løbet af skoledagen samt ved skoleaktiviteter uden for dette tidsrum. Der må desuden ikke ryges på skolens matrikler uden for skoletiden.

Røgfri skoletid omfatter alle former for tobak - også e-cigaretter og snus/tyggetobak.

Vi hjælper og støtter gerne, hvis elever ønsker at stoppe eller reducere deres forbrug af tobak.

SSP

SSP er en del af Tønder Ungdomsskole, og man kan kontakte de 3 SSP-koordinatorer:

Sonja Dahl-Larsen – mobil 3066 3281

Henrik Petersen – mobil 2156 4285

Oliver Skaarup - mobil 2046 3670

SU

Vær opmærksom på, at når den unge bliver 18 år kan der søges om SU. Spørg sekretæren på skolen for at få hjælp til at søge.

Elev på Tønder10

Indmeldelsessamtale

Efter tilmelding til skolen modtager forældrene et brev i E-boks, hvor det bekræftes, at  eleven er optaget og, at der i løbet af foråret indkaldes til en indmeldelsessamtale.

Ved indmeldelsessamtalen vil man dels blive informeret om diverse praktiske ting samt  fag/valgfag, og der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål til det kommende skoleår.

Buskort

Man får udleveret et buskort første skoledag, hvis man er bosat i Tønder Kommune. Det er gratis at tage bus/tog første skoledag. Henvend dig til kontoret, hvis du har yderligere spørgsmål.

Elevskab

Alle elever får tilbud et elevskab første skoledag, som kan aflåses.

Mobil

I klasselokalerne har vi ”mobilhotel”, som man skal lægge sin mobil i, så den ikke forstyrrer  ens læring. Man kan selvfølgelig have sin mobil i alle pauser. I særlige tilfælde aftales det med læreren, hvis der er brug for mobilen.

PC/IT

Skolen har trådløst netværk. Dette kan benyttes, når ”IT-aftale” kontrakten er underskrevet og afleveret. Skolen har et mindre antal bærbare computere, som vil blive udlånt til de elever, som ikke selv har en, de kan tage med. Har man en privat computer,  anbefaler vi, at man bruger den til undervisningen.

Sygdom/fravær

Vi beder om, at en forælder/værge skriver til kontaktbogen på aula ved sygdom eller andet fravær. Er dette ikke muligt, da ring venligst på skolens kontor 7492 8399 imellem 07.45 og 08.00

Hvis vi ikke er blevet orienteret af forældre sendes en sms til forældre om den unges fravær.

Hvis eleven bliver syg i løbet af dagen aftales dette med klasselæreren eller kontoret.

Vi har meget fokus på, at de unge skal have et stabilt fremmøde og følger løbende op, da et stabilt fremmøde er med til at sikre læring og trivsel.

Undervisning og årets gang

Fag og værksteder

Dansk, matematik og engelsk  er obligatoriske fag i 10. kl.

Udover de obligatoriske fag kan du vælge mellem mange forskellige fag og værksteder. F.eks

 • Tysk
 • Fysik/kemi
 • Ekstra fag – matematik, dansk, engelsk
 • Trænerakademi
 • Metalværksted
 • Træværksted
 • Krea
 • Madværksted
 • Digitalt værksted
 • Idræt og bevægelse

Undervisningen på Tønder 10 veksler mellem almindelige skoleuger, brobygning, praktik, tværfaglige uger og fælles aktiviteter.

Ringetider

1.modul 08.00 – 09.30 (1. + 2. lektion)

2.modul 09.45 – 11.15 (3. + 4. lektion

3.modul 11.45 – 13.15 (5. + 6. lektion)

4.modul 13.30 – 15.00 (7. + 8. lektion)

Skema TØ101

Man skal have minimum 28 lektioner om ugen, når man går i 10.

Man skal  forvente, at der i perioder og på visse dage vil være planlagt undervisning udenfor den almindelige skoletid eller at det normale skema fraviges.

Årshjul

Der udleveres ved skoleårets start et årshjul, hvor det fremgår hvornår følgende er placeret:

 • Brobygningsuger
 • Sociale arrangementer
 • Foredrag
 • Prøver
 • OSO – den obligatoriske selvvalgte opgave, som handler om elevens uddannelsesvalg efter 10.
 • Projekter
 • Ferieuger og -dage
 • Og meget mere

Trivsel

Lærerne på Tønder10 har stort fokus på trivsel – både på den enkelte og på fællesskabet i klassen. Hvis en elev af en eller anden grund ikke trives optimalt, så kan man dels snakke med sin lærer, men vi har også en trivselspædagog, som man tage samtaler med uanset, om det handler om skolen eller fritiden.

Vi udarbejder løbende trivselsundersøgelser for at kunne lave de rette indsatser, så alle kan have det så godt som muligt.

Her kan du læse mere om vores Trivsels- og antimobbestrategi
Trivsel og antimobbestrategi.pdf

EUD 10

På Tønder10 kan du vælge EUD 10. Hvis du er usikker på, om en erhvervsuddannelse er noget for dig, eller du er i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, det skal være kan EUD10 være en hjælp til at blive afklaret. Områderne inden for erhvervsuddannelserne er følgende:

 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelse
 • Tenologi, byggeri og transport

Praktik

I forbindelse med at blive afklaret, profiterer nogle af vores elever af praktikforløb, som betyder, at man kan komme ud i forskellige virksomheder og institutioner for at få prøve et eller flere fag. Praktikforløbene aftales individuelt, så det kommer til at give mest mening for den enkelte elev.

Coop Crew

Hvis man tilmelder sig Coop crew, får man en ”mini-uddannelse” i en Fakta-butik.  Det løber over 6 uger og betyder, at den unge lærer nogle af de basale ting, som der er brug for, hvis man har et fritidsjob i en dagligvarebutik. Formålet med Coop Crew er at hjælpe unge til at få et fritidsjob. De unge udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer, som de også kan profitere af  i deres fortsatte skole- og uddannelsesforløb.

SOSU Crew

De unge kan vælge at deltage i forløbet SOSU Crew. I samarbejde med Richtens Plejecenter får de unge mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet. De deltager i seks moduler på plejecenteret, hvor de får grundviden om at arbejde med pleje og omsorg.
De unge udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer, som de også kan profitere af  i deres fortsatte skole- og uddannelsesforløb.

Kontaktinformation

Vi kan kontaktes på telefonnummer 7492 8399
Vores åbningstider er:
Mandag - torsdag fra klokken 07.45 - 14.00
Fredag fra klokken 07:45 - 13.15