7492 8330 // ungtoender@toender.dk

STEP

STEP 7-9 

 

Målgruppe

Målgruppen for Step 7.-  9. klasse er elever der er visiteret via PPR fra Distriktsskolerne (oftest fra specialklasser). Det er elever, der af forskellige årsager har behov for et anderledes skoletilbud, end de kan få i folkeskolen.
Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og skal give eleverne, de samme muligheder for en alsidig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen.
7- 9 Step skal have samme mugligheder for fag og timetal som i folkeskolen.

Skoledagen adskiller sig fra folkeskolens specialklasse ved at have en særlig fleksibilitet og mulighed for at imødekomme elevernes individuelle behov.  Det betyder konkret, at Step 7-9 har: 

 • Fokus på specialpædagogisk tilgang.
 • Individuelt tilrettelagt skema
 • Fokus på gode relationer, trivsel, trygge rammer og en klar struktur i hverdagen 
 • Øget fokus på fremmøde og netværkssamarbejde 
 • Mulighed for kortere skoledage om nødvendigt
 • Mere praksisorienteret- og aktivitetsbaseret undervisning
 • Mulighed for fritagelse fra fag og eksamener.

 

Step 10

 

Målgruppe

Målgruppen er unge så har brug for at tage deres 10 klasse i et mindre miljø og med færre elever i klasserne. Typisk er det elever fra folkeskolens specialklasser der søger om optagelse.
Step 10 tilbyder FP9 i dansk, matematik og engelsk, for de elever der ønsker og har muglighed for at bestå FP9. Eleverne der ønsker FP9 bliver screenet i løbet af de første 4 uger på skolen.

De elever der ikke ønsker FP9, har dansk, matematik på niveau 3 (vedligehold og fokus på praksis anvendelse af faget)

 • Færre elever i klasserne 
 • Individuelt tilrettelagt skema
 • Fokus på gode relationer, trivsel, trygge rammer og en klar struktur i hverdagen 
 • Øget fokus på fremmøde og netværkssamarbejde 
 • Kortere skoledage
 • Mere praksisorienteret- og aktivitetsbaseret undervisning

Optages via optag DK i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledningen.

 

Lovgivning

Folkeskoleloven og bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Personale

Lærer, pædagoger, pædagogmedhjælpere.

Kontaktoplysninger

Hvis man ønsker at høre mere om tilbuddet kan man kontakte:
Afdelingsleder Kira Persson
Mobil: 21 31 66 14
E-mail: kpers@toender.dk

AULA

AULA er vores kommunikationsplatform. Det er her vi løbende orienterer jer, og her I kan komme i kontakt med os. For at komme på Aula, skal I anvende et UNI-login. Hvis forældre skal på Aula første gang, skal man bruge nem-id.