7492 8330 // ungtoender@toender.dk

SSP

 

Hvad er SSP?

SSP står for Skole, Sociale myndigheder, og Politi.

SSP er et samarbejde, der skal sikre, at alle får et godt børne- og ungdomsliv. Meget af vores arbejde består i at sikre en god trivsel for børn og unge.  

SSP er organiseret under Tønder Ungdomsskole.  

Det vil sige, at SSP er til for at sikre de bedst mulige vilkår for børn og unge i et godt netværk uden kriminalitet, misbrug og mistrivsel. 

Hvad kan SSP bruges til? 

SSP-koordinatorerne er altid klar til at hjælpe dig, hvad enten du er elev, forældre, pårørende, eller fagperson. Alle kan kontakte os – også anonymt.  

Målgruppe for SSP indsatsen

Alle børn og unge i Tønder Kommune.
 
Mød os her:
 
• På skolerne, hvor vi har kontorer på alle 4 distriktsskoler i:
  Tønder, Toftlund, Skærbæk, og Løgumkloster
• På gaden
• Til forældremøder
• I nattelivet ved særlige arrangementer
• I klasserne i forbindelse med undervisning/projekter
• På rejser med ungdomsskolen
 

Her kan du læse vores handleplaner:

Kriminalpræventiv handleplan

Handleplan Radikalisering & Ekstremisme


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links til forældreinspiration:

 

Links til forældre vedrørende digital dannelse – Gode råd og information

https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse

https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/der-er-saa-meget-foraeldre-ikke-forstaar

https://www.medieraadet.dk/medieradet/spil/boern-gamer-en-guide-til-foraeldre

https://cfdp.dk/tema/gaming/gaming-guiden/

https://redbarnet.dk/foraeldre/din-digitale-vejviser/privatliv-paa-nettet/

https://sletdet.redbarnet.dk/

Links til forældre vedrørende alkohol

https://www.alkoholdning.dk/

Alkoholdning - Faktaark

https://www.sst.dk/da/teenageforaeldre