7492 8330 // ungtoender@toender.dk

Om os

Tønder Ungdomsskole er et kommunalt tilbud, som unge bosat i Tønder Kommune kan benytte fra 5. klasse til og med det år de fylder 18.
Tilbuddet spænder bredt og der tilbydes forskellige ting indenfor både dagundervisning og fritidsundervisning.

Vi tilbyder blandt andet:

Aktiviteter for 5-6 klasse:
Vi tilbyder forskellige aktiviter som f.eks. mountainbike, bålmad, bagning, maling, lysstøbning, parkour, skateboard, film, madlavning, bolsjekogning, skovture og meget mere. Vi har også fællesture og aktiviteter, som f.eks. ture til Jump it, skøjtehallen i Vojens, Lan party og shoppeture. Derudover vil du i sommerferien kunne komme med på ture, som f.eks. koloni og Mini Adventure.

Der er noget for enhver smag, og vi lægger vægt på at få gode, sjove og hyggelige oplevelser sammen.
Aktiviterne afholdes én dag ugentligt i hver distrikt og fællesturen er for det meste placeret en fredag eftermiddag.

Aktiviteter for 7 klasse - 18 år:
Vi tilbyder aktiviteter indenfor forskellige områder som f.eks. natur og outdoor, mad, sport og livstil, kreativitet, sprog, bolige fag og boost, kørekort og førstehjælp samt rejser og ture.

Vi lægger stor vægt på både det faglige indhold samt på det sociale aspekt i aktiviteterne.
I er mere end velkommen til at komme med forslag til aktiviteter – samler vi elever nok, sætter vi holdet i gang.

Klubber og aktiviteter:
Vi har 7 klubber fordelt rundt i kommunen, hvor de unge kan mødes og hygge sig i fritiden. I klubberne kan der f.eks. spilles pool, brætspil, playstation osv. Der er også mulighed for ren afslapning og snik-snak med vennerne. De unge bliver mødt af erfarnt og ansvarligt personale rundt i klubberne.

Dagundervisning:
Vi tilbyder dagundervisning til unge der kan have brug for et andet alternativ til den almindelige folkeskole.
Eleverne skal visiteres til os.

STEP:
Step 7. - 9. klasse er for elever der er visiteret via PPR fra Distriktsskolerne. Det er elever, der af forskellige årsager har behov for et anderledes skoletilbud, end de kan få i folkeskolen.
Step 10 er for unge som har brug for at tage deres 10 klasse i et mindre miljø og med færre elever i klasserne. Typisk er det elever fra folkeskolens specialklasser der søger om optagelse.

Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og skal give eleverne de samme muligheder for en alsidig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen.

STU:
STU står for ”Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Formålet med STU er hermed at udvikle den enkelte elevs ungdomsidentitet samt personlige kompetence.

Værksteder:
Vi tilbyder forskellige værksteder for alle elever som er tilknyttet dagundervisngen i Tønder Ungdomskole samt Tønder10. Vi tilbyder bl.a. motor- og metalværksted, træværksted, syværksted samt digitalværksted.

Eleverne får muligheder for at udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille produkter med æstetisk og funktionel værdi.
Eleverne vil gennem den praktiske undervisning kunne udvikle og tilegne sig nye kompetencer. Eleverne vil i processen også kunne udvikle de sociale kompetencer gennem et tæt samarbejde med andre elever og undervisere.

Tønder10:
Er Tønder Kommunes 10-klasses tilbud, som er placeret under Tønder Ungdomsskole.

Tønder10 er for dig, der gerne vil bruge et år på at blive afklaret og udvikle dig, så du kan starte på en ungdomsuddannelse.
På Tønder 10 indgår du i et nyt fællesskab med andre unge, hvor I sammen gennem undervisning og aktiviteter modnes og forbereder jer på et godt ungdoms- og kommende voksenliv.

VSU - Voksen specialundervisning:
Specialundervisningens formål er at give nye handlemuligheder – at afhjælpe, begrænse eller kompensere for funktionsnedsættelser og dermed begrænse virkningerne, - dette med henblik på at styrke graden af aktiv deltagelse i samfundslivet, herunder forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Tale, Høre, Syn:
Tale, Høre, Syn (THS) er en specialiseret afdeling, hvor du kan søge hjælp, hvis du har svære syns- høre- eller kommunikationsvanskeligheder.
I THS yder vi rådgivning og vejledning i forhold til ovennævnte områder. 
Konsulenterne foretager desuden udredninger med henblik på efterfølgende specialundervisning og vurdering af hjælpemiddelbehov. 
Pårørende og fagligt personale henvende sig ved spørgsmål eller råd og vejledning.

Ferie:
Tønder Ungdomsskole følger Tønder Kommunes ferieplan - ferieplanerne kan ses herunder:

Ferieplan