7492 8330 // ungtoender@toender.dk

Neuro

Undervisningstilbud til mennesker med følger efter erhvervet hjerneskade
I undervisningen arbejder vi med viden om hjernen, forståelse for forandring og handlemuligheder i det nye livsvilkår.
Det gør vi ved at sætte fokus på sprog og kommunikation, opmærksomhed, hukommelse og indlæring, initiativ og strategi, sociale færdigheder og erkendelse.
Undervisningen tager udgangspunkt i kursistens ressourcer, potentialer og faglige niveau.
Undervisningens fokus er, at kursisten får et større alment og personligt grundlag at vælge og handle på.
Undervisningen foregår på små hold, der opstilles mål og udarbejdes en individuel undervisningsplan.
Undervisningens mål er at give kursisten nye muligheder for et aktivt liv – og for øget deltagelse i samfundslivet.

Aktuelle kurser
ATSO (at tænke sig om)
Her arbejdes fælles og individuelt med materialer der giver viden om hjernen og de mange synlige og usynlige funktioner. Forståelse for – og udarbejdelse af strategier. Erkendelse og ny-orientering.

Brug sproget
Tale, læse, skrive og forstå. – Sproget imellem os kan være meget forandret efter en hjerneskade. Vi arbejder med viden, forståelse og alternative muligheder.

Samfundet/historien og dig
Hvad rører sig omkring os, og hvordan påvirker historien os. Med udgangspunkt i aktuelle eller historiske emner arbejder vi med sociale færdigheder, sprog, koncentration og ny orientering.

EDB
Computer, Ipad og smartphone er naturlige redskaber i vores hverdag. Vi arbejder med tilgængelighed, hjælpeprogrammer, træning og struktur.

Kunsthold
På kunstholdet kan du lære, at udtrykke dig på nye måder. Vi arbejder med koncentration, opmærksomhed, strategi og flow.

Undervisningen foregår i en enkel struktur. Aktuelle emner, sang, humor og tid til refleksion er naturlige elementer. Ofte vil elementer fra flere kurser indgå i det samme forløb, der er naturligt afledt af den individuelle undervisningsplan.

Traditioner
Højskolearrangementer
Højskolen handler om tid til fordybelse sammen med andre på tværs af holdene og sammen med pårørende.
2  gange om året har vi enten et arrangement med oplæg, film, rejsebeskrivelse eller lign., eller en udflugt.

En Sommeraften
Vi slutter året med en uformel aften hvor familierne samles omkring den store grill. Vi finder forskellige sommerspil frem, undervisningslokalerne er åbne, vi synger, snakker og griner.

Julebrunch/frokost
Lige inden juleferien byder vi på samvær omkring et dækket julebord. Rammen omkring festlighederne og madlavningen foregår i samarbejde med STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).
Sang, historie, pakkeleg, refleksion og årets taler er elementer i denne tradition.

Optagelse på undervisningsforløb
Optagelse på undervisningsforløb, sker efter en visitationssamtale.

Henvendelse til;
Afdelingsleder Mona Rosenørn Engel på telefon 5149 0599, eller på mail: mre1@toender.dk
Speciallærer Heidi Hansen Carstensen på telefon 20 56 58 27 eller mail heihcar@toender.dk.

Undervisningen foregår i VSU's lokaler på Ribelandevej 62, 6270 Tønder. Undervisningen er gratis for borgere i Tønder kommune. Der ydes befordring jævnfør bekendtgørelse.