7492 8330 // ungtoender@toender.dk

VSU

Hvad er formålet med Voksen Specialundervisning?
Specialundervisningens formål er at give nye handlemuligheder – at afhjælpe, begrænse eller kompensere for funktionsnedsættelser og dermed begrænse virkningerne, - dette med henblik på at styrke graden af aktiv deltagelse i samfundslivet, herunder forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Klik her: Vejledning om specialundervisning for voksne.

Hvem kan få Voksen Specialundervisning
• Mennesker med følgevirkninger efter sent erhvervet hjerneskade.
• Mennesker med psykisk udviklingshæmning/gennerelle indlæringsvanskeligheder.
• Mennesker med funktionsnedsættelser som følge af psykiske eller fysiske påvirkninger, stress, sorg eller andet.

Hvordan er Voksen Specialundervisningen tilrettelagt
• Undervisningen tager udgangspunkt i kursistens ressourcer, potentialer og faglige niveau.
• Undervisningens fokus er, at kursisten får et større alment og personligt grundlag at vælge og handle på.
• Undervisningen foregår på små hold, der opstilles mål og udarbejdes en individuel undervisningsplan.
• Undervisningens mål er at give kursisten nye muligheder for et aktivt liv – og for øget deltagelse i samfundslivet.

Indgangen til Voksen Specialundervisning
Optagelse på undervisningsforløb sker efter en visitationsamtale.
Henvendelse skal ske til;
Afdelingsleder Mona Rosenørn Engel på telefon 51 49 05 99 eller mail mre1@toender.dk
Speciallærer Heidi Hansen Carstensen på telefon 20 56 58 27 eller mail heihcar@toender.dk

Undervisningen foregår i VSU's lokaler på Ribelandevej 62, 6270 Tønder. Undervisningen er gratis for borgere i Tønder kommune. Der ydes befordring jævnfør bekendtgørelse.

Vi samarbejder med
THS, Social, Arbejdsmarked og Sundhed, DaNS, undervisere i Region Syddanmark, A93 og forskellige patientforeninger. Samarbejdet omhandler brobygning, tværfaglige undervisningsforløb, vidensdeling og erfaringsudveksling.